Hulp en de aanpak van schulden door middel van regelingen te treffen en indien nodig aanmelding bij de KBR of onder bewindstelling.
Dit traject belopen wij samen met u. Daarbij kijken wij samen wat de beste oplossing is en waar u uiteindelijk uw rust in kan vinden.
Tijdens dit traject maar ook daarna zullen wij, op iets meer afstand een vangnet voor u blijven.

Meld u hier aan