Missie

Stichting MAIT wil naar een armoede- en schuldenvrij bestaan voor bewoners van Rotterdam.

Dit doen door mensen met problematische schulden te ondersteunen en te helpen naar financiële stabiliteit, rust en zelfverbetering. Het creëren van bewustwording over hun financiële situatie kan leiden tot een horizon van een schuldenvrij bestaan. Hierdoor kunnen zij weer actief meedoen aan de maatschappij en een waardig bestaan hebben.

Doelstelling

MAIT heeft als doel om mensen op verschillende manieren te helpen maar vooral het gevoel te geven dat zij mens zijn en geen nummer. Wij zijn een grote voorstander van het huiskamergevoel en het SAMEN nemen van diverse obstakels waardoor de mensen zich ondanks grote problemen toch gewaardeerd voelen. Wij staan voor zelfredzaamheid, participatie maar vooral het aanpakken van de problematiek die armoede heet.

“Een doel in het leven geeft een extra stukje houvast” 

ANBI

Lees in het Jaarverslag 2022 hoe Stichting MAIT in 2022 gegroeid is en hoe op uiteenlopende plaatsen werd gepleit voor een ander beleid rond armoede en schulden.

Bekijk de Jaarrekening 2022 van Stichting MAIT.

Beloningsbeleid: bestuursleden ontvangen slechts een vergoeding voor gemaakte kosten.