Over Stichting MAIT

Stichting MAIT biedt verschillende diensten aan op het gebied van schuldhulpverlening, budget en administratie. Daarnaast bieden wij diverse voorlichtingsbijeenkomsten.

 

Het ontstaan van Stichting MAIT

In 2015 liep de bedenkster van Stichting MAIT tegen het feit aan dat mensen met schulden van hot naar her worden gestuurd wanneer zij op zoek gaan naar hulp. Hierdoor weten zij niet meer wat ze moeten doen en geven vaak daardoor de moed op. Ze laten alles voor wat het is en zakken zo in een gelaten situatie. Vooral ouders met kinderen die hierin terecht komen hebben uiteindelijk niet eens meer de middelen om hun kinderen een stabiele en leuke leefomgeving te bieden. Er lijkt geen uitweg te zijn tussen alle problemen en de stapels post van deurwaarders en andere schuldeisers blijven toestromen waardoor de situatie verergert.

De bedenkster dacht “dit moet anders kunnen” en begon vanuit huis aan mensen om haar heen hulp te bieden. Uiteindelijk is zij bij OenO (Opvoeden en Opgroeien in armoede) terecht gekomen waar zij als vrijwilliger het project MAIT (Mijn Administratie Is Top) opzette.

Nu 3 jaar later is dit project uitgegroeid tot een stichting en is Stichting MAIT geen onbekende meer in het veld van schuldhulpverlening en budgetcoaching. Het cliëntenbestand bedraagt op dit moment meer dan 100 cliënten. Cliënten worden vanuit instanties zoals Vraagwijzer, wijkteams en andere organisaties doorgestuurd. Tevens komen mensen ook uit zichzelf om hulp vragen.

MAIT is een opzet die ontstaan is vanuit eigen ondervinding, met als doel mensen met schulden of financiële problemen stabiel te maken, zodat zij weer deel kunnen nemen aan de samenleving. Dit alles op een zo laagdrempelige manier en zij aan zij met de mensen die om hulp vragen.

“Niets is onmogelijk zolang je in je eigen kracht gelooft”