Projecten

Stichting MAIT biedt verschillende diensten aan op het gebied van schuldhulpverlening, budget en administratie. Daarnaast bieden wij diverse voorlichtingsbijeenkomsten.

 

Het opzetten van projecten

Als stichting geven wij bewoners de gelegenheid om een project te starten waarbij zij iets voor hun wijk kunnen betekenen en waardoor er een gevoel van saamhorigheid ontstaat. Door dit aan te bieden zorgen wij ervoor dat bewoners zich gewaardeerd voelen maar ook iets omhanden hebben waarin zij zich kunnen ontplooien. Bij projecten of initiatieven kunnen wij u helpen met tips en begeleiding om het waar te maken.

*Weten wat je kan en het uitvoeren is natuurlijk het mooiste wat er is*